Samsung Vina CHNH THC RA MT GALAXY A51 U TIN TRN TH GII, TIN PHONG MANG T PH KAMERA MACRO CHP CN CNH TRN SAMSUNG GALAXY

Samsung Galaxy A51 128 GB Opbevaring Hvid 6 GB RAM på EMI

Panzerglassâ "¢ Beskyttelsesbeskytter til Samsung Galaxy A51 i Black Isâ taske-venlig og dækker hele overfladen af ​​skærmen. Det giver dig den højeste standard for skærm beskyttere , mens du bevarer 100% berøringsfølsomhed. For at spejle berøringen og følelsen af ​​den oprindelige display er Panzerglassâ "¢ belagt med et oleofobisk lag, som begge er anti-A3> bakteriel og anti-A8> fingeraftryk .

Har du brug for hjælp til at købe?

Denne hjemmeside bruger en sikkerhedstjeneste til at beskytte sig mod online-angreb. Den handling, du lige har udført, udløste sikkerhedsløsningen. Der er flere handlinger, der kunne udløse denne blok, herunder at indsende et bestemt ord eller en sætning, en SQL-kommando eller misdannede data.

Hvad kan jeg gøre for at løse dette?

"Chà minh, ngã y 12/12/2022 â €" Cà © Samsung Vina Chín Thá »© C ra mẠ¯ t Chiế c Ä.iá »‡ n thoẠ¡i Galaxy A51, Smartphone Vá»> i kamera makro chá »¥ p cáºn cẠ£ nh, ä'ầu tiên trên thế giá»> i. Galaxy A51 Lã thế há »‡ Ä '™ ™ t phá TIÁº¿P Theo Cá» §A dòg galakse en nhẠ± m tái khẳng Ä' ä »

lần nà y, samsung mang Ä'áºn cho galakse A51 Tà ¥ nH macro thá »± p £ £ nh macro thá» ± C thá »¥, giúp giá»> I TRÁº »GHI LÁº ¡i TRÁº £ i nghiá »‡ m ™ ™ ä ~ ~ £ ä ä ™ ™ ™ ™ ä äáO tá» «Nhá» Äng chi tiáºt váºt thá »ƒ NHÁ» Thế Giá »> I Xung Quanh Qua Nhá »¯ ¯ £ £ ~ £ ä Ä 'ä ‡ ‡ ‡ thuáºt. Mã n h ± ± ± C Infinity-o Trên Galaxy A51 Mang Ä'áºn TRÁº £ I NGHIÁ »‡ M Hà ¥ ~ £ £ NH KHÃ'NG BÁ» N Ä'Á »§ Dùng cho cẠ»Khãg Bá» Lá »¡BẠ¥ t Ká» ³ khoẠ£ nh khắc nghá »‡ thuáºt nÃ.

~ ~ ± ± Ra MẠ~ ¯ © §A Galaxy A51 Ngà Én HÅND NEA CÅ © NG Lã Lã Là c ™ t má »U nhiá» U näƒm Tiên phong ä ™ ™ ™ t Phá cÃg nghá »‡ trên tẠ¥ t cẠ£ các dòg galaxy j vã Galaxy A. Nhá» ¯ lg sẠ£ n phẠ© m sá »ÿ Há» ¯u cÃ' ' ng nghá »‡ Ä '™ ™ t phá ¡tiêu biá» ƒu nhæ ° galakse j7 pro lầ Ä' Galaxy J7 Pro Lầ Ä'ầ c bóng tá »I, Galaxy A7 Vá»> I, Galaxy A7 Vá »> i kamera Ä'ầu Tiên CHÁ» ¥ P GóC SIêU RÁ »> I BÁ» ™ Bá »n kamera sau ä'ầ U TIên trên thế giá »> i.

Näƒm 2022, Ä'à £ có hæ ¡n 5 triá »‡ u chiáºc Ä'iá» ‡ n thoẠ¡Jeg galakse en ä'à ¥ ä '° á »£ c bán ra tẠ¡s viá »‡ t nam. Ä IA »U nh Khẳng ä '» i, tẠ¡s ra bæ ° á»> C chuyá »ƒn mà ¥ tiáºsk tá» ¥ c là ngæ ~ ä »I TIêN PHONG MANG Ä'Áº¿N NHÁ» ¯ n cẠ£ i tiáºn cÃg nghá »‡ má»> i mẠ»cho Ngae ° á» jeg dùng.

à "ng nguyá» ... n quang hiá »n Huy â €" phó tá »• ng giám Ä'á» 'c, giám ä' »'c Ä iá» U hà n ™ ™ ™ ™ ng, cÃ Ä Ä '™ ™ ng, cÃg ty Ä dà òng Galaxy A ÄR'à £ TRÁ »ÿ Thã NH Má» t TRONG NHÁ »™ ™ ã · £ C Æ ° A Chuá» ™ ng nhẠ¥ t tẠ¡s viá »‡ t nam, và ä ä »© ng Ä Ä Ä ä ä« «» DOANH THU LÁº «N thá»

Chúng t'i luà thẠ¥ u hiá »ƒu rẠ± ng ngæ ° n thoẠ¡s hoà n hẠ£ o vá »Má ~ I MẠ· t, mã há» Cần Má » Cá »¥ thá» ƒ Ä '™ t phá và tá »' t nhẠ¥ t. Há »Ká» ³ vá »ng vã o má» ™ t sá »há' ™ ™ t sá» NHÁ »™ ™ t sá» há »™ng tà näng thiáºt thá» ± c, nhẠ¥ t lÃkamera, Ä' ä ƒ thá »ƒ Hiá» ‡ n ä '~ ~ £ £ £ ¡tãnh riêng vã phẠ£ i là tnh näƒng Ä'ầu tiên có trên thá » I Thiá »‡ U Samsung Galaxy A51 Má»> I nhẠ¥ t ä © ng nhu cầu ä'ó. Ä ã ¢ ä ä ~ ‡ ‡ n thoáºc Ä'iá »‡ n thoáºC ¡i má» ÿ Ä 'ä ~ ¡¡i má »ÿ Ä' ~ ¡¡¡ã ã ² ä Ä 'ºº§u cho dòg galakse en näƒm 2022 vã tiáºsk tá» ¥ c mang Ä'áºn nhá »¯ ng tãnh näƒng tiên phong cÃg nghá »‡ trên thá»

ä Æ ° á »£ C Trang Bá» i xung quanh.

™ phà ¢ n GiẠ£ I 48 Megapixel , Kamera ChÃÃnh Cá »§A Galaxy A51 Sẽ Mang LẠ¡s nhá» ¯ lng hà º £ nh chà ¢ n thá »± c, sắc nà ™ ™ ng â €" bẠä t ká »ƒ ngã y hø Ä'êm. Kamera makro chá »¥ p cáºn cẠ£ nh câ³ thá» ƒ lẠ¥ y nà © t chá »ƒ lẠ¥ y nà © t chá» § § ƒ ƒ á »ÿ phẠ¡mi Cá» ± C Gần. Kamera GóC SIêU RÁ »™ ng 123 Ä '™ ™ ™ nháºt nhæ ° mẠ ¢ ¢ ¢ ¢ ~ Ä '™ ™ ™ ng chuyá »ƒn sang chế Ä' ™ ™ chá» ¥ p góc rá »™ ng khi cần thiáºt. Kamera cẠ£ m biá ¿n chiá »u sà ¢ U lá» • i báºt các ä '»i tæ ^ ~ £ ng bẠ± ng hiá» ‡ U á »© ng live fokus  € "Xóa phÃg chá» § Ä'á »™ ng. ‡ ‡ Camera AI Tuyá »‡ T Ä'á» ‡ nh giúp nháºn diá »‡ n tá» ƒ Và t »'I Æ ° U hóa hà ¥ º £ nh , cho hà ¥ ^ £ nh thêm sá »g Ä' '™ ng.

~ £ VÁ »> I SÁ» © C MÁº ¡nH Cá »§A cá» ¥ m bá » kamera mạnh mẽ, Galaxy A51 Còn Sá» ÿ Há »¯u thêm tãnh näƒng Super Steady Video â € "Quay Phim Siêu á» • n ä'á »

Galaxy A51 Ä'Æ ° á »£ c trang Ba» i Kach Thae ° á»> c 6. tommer, TA »‰ lá» ‡ HIA »ƒn tha» <20: 9 chuẠ© n Ä'iá »‡ n º £ nh, Ma n hình cá» §a Galaxy A51 há »© en hẹn mang Ä'ến trẠ£ i Nghia» ‡ m hình º £ nh Tuya »‡ t hẠ£ o va sắc nà © t, cho Pha © p Ngae ° á »jeg dùng Ä'ắm chìm trong nhà» ng gia ¢ y phút giẠ£ i tra Ä'iá »‡ n º £ nh, chÆ¡i spil Ä'á» ‰ nh cao.

Bên cạnh Ä'ó, galakse A51 là má »t trong nhá» ‡ n thoẠ¡i má »ng báºc nhẠ¥ t trong phà ¢ n khúc, sá »ÿ há» ¯u thiá ~ á á £ ¥ ¥ ¥ n tæ ° á ~ £ ng vá »> i mẠ· t læ ° ng ánh gæ ¡¡¡· t cẠ¡g Ä'a sáº μ »> i ba phiên bẠ£ n mã u sẠ~ ~ ‡ ‡ U: xanh crush Ä a SáºC , Trắng crush lẠ¥ p lánh, ä en crush kim cæ ° æt; Mang Ä '™ ™ ™n Sá »ä ä ™ ™ C Ä'áO, TRÁº» TRUNT VIL »I TÅDET VEDRØRENDE BEGRÆNSET

Bedste 5G-telefoner. Hvilken 5G-telefon er bedst, vi viser dig.

Galaxy A51 Sá »ÿ há» ¯ vi £ ng 4. 00 mAh, MANG Ä'ến Thá »I Gian Sá» Dá »¥ ng là ¢ U DÃ Ä Ä 'Á »ƒ ngæ ° á» © C SÁ »DÁ» ¥ ng Ä'iá »‡ n tho ¥ ¡i trong suá»' t cẠ£ ngã y mã khÃg lo bá » i 10 phút sẠ¡c Ä'em lẠ¡ 3 Giá »Liên lẠ¡C, 3 GIÁ» XEM Phim Và 10 GIÁ »NGHE NHÁº ¡C.

~ Jeg er Galaxy A51 Còn Có thá »ƒ Tiáºsk Cáºn Há» ‡ Sinh Thái Các á »© ng dá» ¥ ng vã Dá » i ná »n tẠ£ ng bẠ£ o máºt CẠ¥ P quá »'c phòng Samsung Knox.

SACH £ N PHÁº © M GALAXY A51 SÁº © M GALAXY A51 SÁº © © MÁº · t tẠ¡¯ »‡ t nam cÃãng má» © C GIá Bán lẠ»Ä'á» nghá » C SÁº½ Ä'æ ° á» £ c chÃÃnh thá »© C KHÁ» ÿI Ä '™ ™ ng và o ngã y 16 / 12/2022 Và chãnh thá »© C Lên Ká» ‡ TẠ¡s các cá »A Hã ng Bán lẻ Và ngã y 27/12/2022.

Khi ä ä · t Træ £ C bá »™ ™ quà tẠ· ng gá» "m tai nghe bluetooth khà ¥ y samsung c & t itfit a08c và pin sẠ¡C Dá» ± phòng Samsung 10. 00mAh. Tá » Go ÿ há »§ § ~ £ £ ² ~ ä ä á £ £ ¡¡™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ n giá trá »

1TÁº ¥ t cẠ£ chá »© C näƒng, tãnh näƒng, thÃg Sá» Ká »¹ thuáºt vã thÃg tin sẠ£ n phẠ© m khà ¡c ä'æ ° á» £ c Cung CẠ¥ P TRONG TA I LIÁ »‡ U Nà ¥ Bao Gá» "m, nhæ ° ng khãg giá»> i hẠ¡μl, lá »£ i ãCh, thiáºt kế, già ¡cẠ£ thà nh phần, hiá »‡ U SuẠ¥ t, Tú £ näƒng cá» §A sẠ£ n phẠ© m có thá »ƒ thay ä '» • i mà khÃg cầ 'Ændre træk

Vælg et land

UK Opkald til Standard UK Fastninister og mobiler og når du roaming i vores europæiske zone. Fair brugspolitik gælder. Special og ud af bundle numre, der opkræves. 4G-telefon, der kræves for at få adgang til 4G. 4G tilgængelig på udvalgte områder.

Skift din Airtime Tariff efter 30 dage og derefter en gang hver faktureringsmåned i løbet af din minimumsaftale, der vælger fra en valgt af tariffer. Nogle tariffekstraer er kun tilgængelige på startprisen, er ikke Overførbar , og det kan gå tabt, hvis du skifter til en Ikke-rigelig Tariff. Enheder er underlagt tilgængelighed .

Vigtig

Samsung Galaxy A52 pris steget med R'er 1 000 starter nu på Rs 27 499

Samsung Galaxy A52 pris steget med R'er 1 000 starter nu på Rs 27 499

Samsung Galaxy A52 mobil pris Indien. Samsung Galaxy A52 specifikationer, anmeldelser og tilbud. Sammenligne Samsung Galaxy A52 og købe det online fra pålidelige online butikker. Se flere detaljer. Sidst opdateret 18 December 2021

Samsung Galaxy A52 Awesome White 128GB 8GB PakMobiZone Køb Mobiltelefoner, Tablets, Tilbehør

Samsung Galaxy A52 Awesome White 128GB 8GB PakMobiZone Køb Mobiltelefoner, Tablets, Tilbehør

Samsung Galaxy A52 Pris i Pakistan er PKR. Samsung Galaxy A52 64MP Main kamera. Samsung Galaxy A52 Batteri er 4500 mAh.

Samsung Galaxy A52 pris i Pakistan

Samsung Galaxy A52 pris i Pakistan

En ny rapport om Samsungs Galaxy A52 og A52 5G smartphones pins ned prisen, specs og mere på de kommende udgivelser.

Samsung Galaxy A52 Unboxing, Gennemgå Filippinerne

Samsung Galaxy A52 Unboxing, Gennemgå Filippinerne

Tjek vores handsiske indtryk af Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 6GB128GB Pris I Kenya Bedste Priser på Gadgets Leo

Samsung Galaxy A52 6GB128GB Pris I Kenya Bedste Priser på Gadgets Leo

Samsungs 6. tommer Galaxy A52 5G tilbyder et godt sæt af funktioner til en attraktiv pris punkt, herunder en skærm 120 Hz SuperAMOLED, men kun to af de fire bageste kameraer virkelig trække deres vægt.

Samsung Galaxy A52 anmeldelse Seneste Nyheder Videoer, Fotos om Samsung Galaxy A52 review Det Økonomiske Times Side 1

Samsung Galaxy A52 anmeldelse Seneste Nyheder Videoer, Fotos om Samsung Galaxy A52 review Det Økonomiske Times Side 1

Samsungs Galaxy A52 5G imponerer i alle de områder, der tæller, ligesom batterilevetiden og display kvalitet.

Samsung Galaxy A52 pris i Indien hiked af Rs. 1.000

Samsung Galaxy A52 pris i Indien hiked af Rs. 1.000

Samsung lancerede for nylig Galaxy A52S 5G smartphone i Indien. Nu har virksomheden øget prisen på dens 4G-variant. Samsung Galaxy A52 har r

Samsung Galaxy A52 128 GB

Samsung Galaxy A52 128 GB

Galaxy A52 5G i et Wordawesome. Den har 6. FHD Super Amoled Display, Avanceret 64MP kamera med OIS, IP67 og kraftfuldt 4.500mAh batteri.

SANDISK ULTRA 256GB Hukommelseskort til Samsung Galaxy A71 5G High Speed ​​MicroSD klasse 10 MicroSDXC G2K kompatibel med Samsung Galaxy A71 5G Telefon Walmart. om

SANDISK ULTRA 256GB Hukommelseskort til Samsung Galaxy A71 5G High Speed ​​MicroSD klasse 10 MicroSDXC G2K kompatibel med Samsung Galaxy A71 5G Telefon Walmart. om

Hvilket er bedre Samsung Galaxy A71 eller OnePlus Nord se den detaljerede sammenligning af Samsung Galaxy A71 vs Oneplus Nord i Indien, kamera, linse, batterilevetid, skærmstørrelse, specs score, software, opladningstid, ram, opbevaring, vægt, farver, processor , ydeevne og andre specifikationer på Gizbot. om.

Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies.