MMS fulde form i Hindi

Hvad er den fulde form af MMS

   Den fulde form af MMS er Multimedia Messaging Service. Det er et forskud version af SMS, der understøtter kun MMS-beskeder. MMS giver en standard måde at sende og modtage MMS-besked, der omfatter tekst, videoklip, lydfiler, grafik, billeder osv MMS kan sende via mobiltelefoner, smartphones, computere, tablets osv

Se også den fulde former for followings -

A A A NSCCL står for National Securities Clearing Corporation of India Limited. ow det er kendt som NSE clearing begrænset. Det er et helejet datterselskab af NSE som er ansvarlig for clearing og forlig af alle handler udført på NSE og indskud og sikkerhedsstillelse og risk management funktion. t var den første clearing selskab at være etableret i Indien og indført som forlig garanti, før det blev en lovkrav. FORMÅLET NSCCL Der er nogle målsætninger for NSCCL der er lige så følger- 1. For at bringe og fastholde tilliden til clearing og forlig af værdipapirer . 2. Fremme og fastholde en kort og konsekvent afregning cyklusser. 3. Giver modparten risiko garanti. 4. For at betjene en stram risiko indeslutningssystemet. Â Â Â Pr CRISIL, den rating afspejler NSCCL status som Clearing Corporation for NSE. Karakteren faktorer også i NSCCL s strenge risikostyringssystemer kontrol og tilstrækkelig forlig garantidækning. CRISIL har

Fuld form af ph

A A A A A A fulde form af pH a a a Den fulde form af pH er potentiale Hydrogen. Det angiver hakken meget hydrogen-ioner til stede i en opløsning. Det er et mål for surhedsgraden af ​​en opløsning. PH-værdien går fra 0 til 14 på PH skala. Den p i pH står for 'Potenz' på tysk betydning er magt. Â Â Â På foranstaltningen skala pH generelt måle fra 0 til 14. H bør opfattes blot som et nummer, der angiver den sure og basiske natur af en opløsning. Højere hydrogenet ioner koncentration , lavere er pH-værdien. Â Â pH af en neutral opløsning er 7. alues ​​mindre end 7 på pH-skalaen betegner en sur opløsning. Idet pH-værdien stiger fra 7 til 14, det repræsenterer forhøjelsen af ​​OH-ioner tilstedeværelse i opløsning dvs. en forøgelse i styrken af ​​alkalin. Â Â

Fuld form af f & d

HVAD ER F & U Â Â Â F & U står for Finde og udvikling. t refererer til omkostning, når en virksomhed køber, forske og udvikle ejendomme i et forsøg på at etablere råvare reserve. xploration og udviklingsvirksomheder afhænger af at finde råvarer til fremstiller og sælge. Undersøgelses- og udviklingsomkostningerne er dem, som er direkte relateret til opdagelsen af ​​olie gennem udforskning hvor det kan udvindes og sælges.

Hvad betyder mms betyder i erhvervslivet?

Hey alle, du kommer igen for at besøge mine artikler, tak for dit besøg. Ordet for i dag er mms og i dag den fulde form af MMS er? Så vi alle besked fra et sted til et andet. Så uden yderligere grund nu kontrollere fulde form.

Anvendelse af mms: -

MMS fulde form i Hindi, MMS Ka Fuld Form Kya Hai, MMS ठ• ा Fuld Form ठ• à ¥ या à¤¹à ¥, MMS Ka Poora Naam Kya Hai , ठम. ¤ म. ¤ स ठ• à ¥ या à¤¹à ¥, MMS ठ• ा à¤ªà ¥, ठ° ा नाम à ¤”ठ° हिà¤,à¤|à ¥ € à¤®à ¥ ‡ à¤, ठ• à ¥ या ठ... ठ° à ¥ à ¤ ¥ à¤¹à ¥ <ता à¤¹à ¥, à¤ à¤¸à ¥ ‡ सà¤à ¥ € सà¤μà¤¾à¤²à ¥ <ठ, ठ• à ¥ ‡ जबाब ठ† पठ• à ¥ <ठ‡ स post à¤®à ¥ ‡ à¤, मि ल à¤œà¤¾à¤¯à ¥ ‡ à¤,à¤-à ¥ ‡.

Mms fulde form i hindi ठमठमठस ठ• à ¥ या à¤¹à ¥

Multimedia Messaging Service ठ• à ¥ <à¤ªà¤¹à¤²à ¥ € बाठ° Captive Teknologi ठ• à ¥ ‡ ठ° à ¥, प म à ¥ ‡ à¤, à¤μिठ• सित ठ• िया à¤-या ठ¥ ा . यह billeder, lyd औठ° videofiler ठ• à ¥ <साठा ठ• ठ° ना ठ† à ¤¸à¤¾à¤¨ बनाता à¤¹à ¥.

ठà¸à¤ म स ठ"ठ° ठम ठम स à¤®à ¥ ‡ à¤, ठ• à à ¯à¤¾ ठ... à¤,तठ° à¤¹à ¥

à à † à à à à ‡ ‡ à à ‡ à ‡ ‡ ² ² ‡ à ‡ à ‡ à ²àà à à à à à à à à ² ² ² ² à¤à¤à à € € € • à ‡ à à¹à ¥ à à € • ठà à à † † ત¹¹ ¥ ‡ à † à à phone ‡ ‡ ¯ à ‰ à à à à à à à à à à à à à à à à à à પª ¯ ¥ à à à à¤ à¤ à¤¤à ¥ ‡ à¹¹à ¥ à ‡ ‡ † † પª¤¨ ¥ ‡ à¤à¤¤,à¤μμत ठ• ठTeksting ansøgninger à ¤ • ा ठ‰ àªªà¤¯à ¥ <à¤- ठ• à¤¿à ¯à¤¾ à¤¹à ¥. à † † à પª¤¨à ¥ ‡ श྾¾ ¯à¤ | ठसठम स ठ"ठ° à¤ à ¤®à¤ मà à à¸ à¤œà ¥ à¤àà ¥ ‡ àμμà¤à¤à¤àà¨¨à ¥ à € शतààà ¥ ठ| ¥ à à à à à à à ‡ à à®à ¥ ‡ à à € € à¤¸à ¥ ठ¨à¤¾ à¤¹à ¥ ¥ à à à à à à à à à ² ² à à à à à à à à à ¤ ¤¬à¾¾ ‡ ‡ à ² à à¸à ¥ à à à à à ¥ à¸à ¥ ‡ à¤àà¤à¤,ààà ¤ à à à à ‡ à¤œà ¥ à¤¸à ¥ ‡ ठ• à à à à ° Wechat à¤®à ¥ ‡ à¤, à † à¤¸à ¤ • à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ठ,. ह¤® चठ° à ¥ à à ྾ à à à ¥ à à à ‡ à à à ‡ à à¨¨à ¤® ‡ ‡ à à à¤¤à ¥ à € ¥ ‡ ठ• शà¤à ¥ à | à ¤ • a Œàà|à ¥ à ¯à ¥ <à à à à à à à à à ¥ ‡ à ¥ ठ... à¤, bil ¤à à à ‰ à à € ¥ à¤¹à ¥ ‡ à¤, à¤¶à € • ¥ à à¤à¤¿ પª ¥ ठ° ठ| ྾¾ ¤ à ठ• ठ° ता à¤¹à ¥.

€ «à à ² ² € €« «« à à ² à ® ® «¥ ¥ ‰ à¹àà ¥ à à¤à ¥ € à ¤¹à ¥. à ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ † † † † à à ‡ ‡ à à|शठ• • à¤®à ¥ ‡ à¤, ठ• à¤¿à ¯à¤¾ à¤-ठ¯à ठ"ठ° 1985 ठ• à ¥ ‡ GSM standarder à¤®à ¥ ‡ à¤, पठ. à ¯à¤¹ सबà¤à ¥ ‡ પª ¥ à à ྾¾¤¨ € € à àÿÿ ¥ ‡ à • à ¥ à¤¸à ¥ àÿÿÿ¤à¤,à¤- तठ• à à € € € • à ¥ à à à ‡ ‡ ‡ à à à¤¸à ‡ ठठ• à¤¹à ¥. ठ¯¤¹ à¤à ¥ € ठ† à à à à à ‡ ‡ ‡ à¸à¤® à ¤ààà ‡ à¤, सà¤à¤¸ à ¥ ‡ àμàà ¥ à ¯à¤¾¾¤ªª¤ • ठ"ठ° ठ... ठ• à à à¸à¤ ° à ‰ à પª ¯à ¥ < à¤- ठ• िठ¯à जा¾¤¤à¾ à¤¹à ¥.

MMS ठ• à € à «« à ¥ à «à« «« ¥ ‰ à à à à म Multimedia Messaging Service à¤¹à ¥ <à¤¤à € € ¤¹à ¥. ठ¯ à à à à¸à à à à à à à à à ‰ à à à à à à त ाठ"à¤, ठ• à ¥ <à¤®à¤²à ¥ àÿÿÿ € € म € € ठ¡¤àà ¯à¤¾ सठ¾¾¤®à¤ à ¥ à à € € € à ¥ ‡ à € € ठ... à € ¥ मà¤àà ¤ à à à à ¥ ‡ ‡ ² ² ‡ à à à ¥ ‡ à ²à¤¤à à à à¸à¤ म स ठ• à ¥ ‡ ठ° à ¥ à à à à à ‡ ‡ € € तठ• à € € ठ• ठ• à ¤ ¾ à ‰ à à à à à à à à à ‡ à à à ¨à྾ठ¥ ‡ à à à à à ¯à¤ ¾ ठ¥ ा. à à ¯ à à à à ¥ à à à à à à à à à ‡ à ¥ ¥ ‡ à ² ²à¤àà सब¤¤à ¥ ‡ à ²à ¥ <ठ• પ ¥ à à à à € à¤¹à ¥ ¥ ¤²à ¥ ‡ à à à à à à ‡ ‡ à પठ¥ ¥ ¥ à à à'ठ¡à¤à¤ ¯à ¥ <, à «à ¥ ¥ à à à¸à¤, à à à à à à à € € ठ¡à¤àà ¯à ¥ à «« à ¼ ¼ à à à à ‡ à ¥ à à ¥ ‡ à à ‡ à ²à ¤ ¿à à à € € ठ• à¤¿à ¯à¤¾ जा सठ• à¤¤à¾ à¤¹à ¥.

iMessage, WhatsApp औठ° ठ... à¤¨à ¥ य ott à¤ à¤ªà ¥ लिठ• à ¥ ‡ शठ¨ ठ• à ¥ या à¤¹à ¥ à¤,

iMessage- à¤μà¤¿à¤¶à ¥ ‡ ठ· ठ° a ¥, प à¤¸à ¥ ‡ iOS पठ° ठ‰ पलब à ¥ ध à¤¹à ¥ औठ° iPhone पठ° सà¤,à¤|à ¥ ‡ श ठप ठ• à ¥ ‡ à¤®à¤¾à¤§à ¥ यम à¤¸à ¥ ‡ ठ• ाम ठ• ठ° ता à¤¹à ¥. Tekst सà¤,à¤|à ¥ ‡ श ठ• à ¥ € ठ° चना ठ• ठ° à¤¤à ¥ ‡ सठ®à¤¯, ठ† à¤à¤ ”ठस à¤¸à ¥ à¤μचालित ठ° à ¥, प ठen ¥ ‡ ठ† à¤à¤®à ¥ à¤¸à ¥ ‡ ज ठ• ा ठ‰ à¤ªà¤¯à ¥ <à¤- ठ• ठ° à ¤¤à¤¾ à¤¹à ¥ औठ° यह पता लà¤-ाता à¤¹à ¥ ठ• ि à¤ªà ¥ ठ° à¤¾à¤ªà ¥ तठ• ठ° à ¥ ता ठ• ा ठ«à ¥

à¤μà ¥ à¤¹à¤¾à¤Ÿà ¥ सठप, à¤μà ¥ € à¤šà ¥ ट औठ° ठ... à ¤¨à ¥ य ठ”à¤Ÿà ¥ € à¤Ÿà ¥ € ठप ठ• ा ठ‰ à¤ªà¤¯à ¥ <à¤- ठ• ठ° à¤¨à ¥ ‡ ठ• à ¥ ‡ लिठठ† पठ• à ¥ <ठप à¤¸à ¥ à¤Ÿà ¥ <ठ° à¤¸à ¥ ‡ सà¤,बà¤,धित à¤ à¤ªà ¥ लिठ• à ¥ ‡ शन डाठ‰ à¤¨à¤²à ¥ <ड ठ• ठ° ना à¤¹à ¥ <à¤-ा. ठठ• बाठ° ठ‡ à¤,à¤¸à ¥ à¤Ÿà ¥ ‰ ल à¤¹à ¥ <à¤œà¤¾à¤¨à ¥ ‡ à ¤ • à ¥ ‡ बाà¤|, à¤¯à ¥ ‡ à¤ à¤ªà ¥ स ठ† पठ• à ¥ € सà¤,ठªà¤ ° à ¥ ठ• à¤¸à ¥, à¤šà ¥ € à¤®à ¥ ‡ à¤, à¤ªà ¥ ठ° à¤¤à ¥ à¤¯à ¥ ‡ à ¤ • ठ«à ¥ <न नà¤,बठ° ठ• à ¥ € पहचान ठ• ठ° à ¥ ‡ à ¤,à¤-à ¥ ‡ à¤œà ¥ <ठ‰ à¤¸à ¥ € à¤ à¤ªà ¥ लिठ• à ¥ ‡ शन ठ• ा ठ‰ à¤ªà¤¯à ¥ <à¤- ठ• ठ° ता à¤¹à ¥ औठ° ठ† पठ• à ¥ <ठ‰ न सà¤,पठ° à ¥ ठ• à ¥ <à¤, ठ• à ¥ <सà¤,à¤|à ¥ ‡ ठ¶ औठ° à¤®à¤²à ¥ à¤Ÿà ¥ € à¤®à ¥ € डिया à¤à ¥ ‡ à¤œà¤¨à ¥ ‡ ठ• à ¥ € ठ... à¤¨à ¥ मति à¤|à ¥ ‡ ता à¤¹à ¥. à¤œà ¥ à¤¸à ¥ ‡ ठ• ि à¤μà ¥ à¤¹à¤¾à¤Ÿà ¥ सठप, à¤μà ¥ € à¤šà ¥ à ¤Ÿ औठ° फ à ¥ ‡ à¤¸à¤¬à ¥ ठ• à¤®à ¥ à¤¸à ¥ ‡ à¤,जठ° à¤à ¥ € à¤'à¤¡à¤¿à¤¯à ¥ <औठ° à¤μà ¥ € à¤¡à¤¿à¤¯à ¥ <ठ• à ¥ ‰ ल ठ• ठ° सठ• à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ à¤,.

ठसठमठस औठ° ठमठमठस à¤-a ¥ à¤²à ¥ <बल ठ‰ à¤ªà¤¯à ¥ <à¤-

WhatsApp à¤¸à ¥ ‡ à¤®à¤¿à¤²à¤¤à ¥ ‡ -à¤œà ¥ à¤²à¤¤à ¥ ‡, WeChat ठ• à ¥ <à¤à ¥ € ठ† प ठप à¤¸à ¥ à¤Ÿà ¥ <ठ° à¤¸à ¥ ‡ ठ‡ à¤,à¤¸à ¥ à¤Ÿà ¥ ‰ ल ठ• ठ° सठ• à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥. यह à¤šà ¥ € न à¤®à ¥ ‡ à¤, à¤¬à ¥ ‡ हà¤| à¤²à ¥ <ठ• à¤ªà ¥ ठ° िय à¤¹à ¥, जिसठ• à ¥ ‡ पास लà¤-à¤à¤- 500 मि लियन ठ‰ à¤ªà¤¯à ¥ <à¤-ठ• ठ° à ¥ ता à¤¹à ¥ à¤,. àμàà ¥ à¹à྾¾ÿÿÿ ¥ सà à ઠà à € € तठह, àμàà € € à¤šà ¥ ठŸ à à सà à à à à à¸ààà¤à ¥ à ¥ ྾¾ªªà¤¿à¤¤ à ¤ • ठ° à¤¨à ¥ ‡ à¤®à ¥ ‡ à¤, सठ• à ¥ à · म ठ¥ à à € à € • à à à ¯ à ¥ à à à à à à ‰ à ¯ ¯ ¥ à à à à à à à à ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ à à à ‡ ‡ à ²²ààà à à¸à ¥ àμàतà¤,àà¤à ¥ à à à¤¹à ¥.

MMS Full Form: - Hej venner, Aaj Ke er post mig AAP SABHI KO MMS FULL FORM I HINDI KE BARE ME BATAYA JA RAHA HAI JISE PADHKAR AAP ILE BARE ME Jankari Parpt Kar Sakte Hain. KYA AAP JANTE HAIN KI MMS KA FULL FORM KYA HOTA HAI YA KISE KAHTE HAIN, ISKA ISTEMAAL KAISE KIYA JATA HAI. Til Ye Saari Jankari Aap Sabhi Ko er Article Ke Dwara Diya Ja Raha Hai Jise Aap Padh Sakte Hain.

MMS Full Form â € "Multimedia Messaging Service

Mutltimedia Massaging Service KO 1984 Me Develop Kiya Gya Tha, AAP MMS Teknik KA Istemaal Aise Hej Kisi Bhi Device Me Nahi Kar Sakte Hain. Er teknik KA Brug USI Divice Me Kiya JA Sakta Hai Jo Ise Support Karta Ho. Lekin AISE til AAJ KE Samay Me Pure World ME MMS KA UPYOG KIYA JA RAHA HAI.

à à à à à à à à à à à à¹àྠપª¤ à¤¹à ¥ <à¤¤à¾ à ¤¹à ¥?

AAP SABHI KO ER POST KE MADHYAM SE MMS KE BARE ME JANKARI PRADAN KARAYA GYA HAI JISE PADHKAR AAP ISKE BARE KYA HIAN AUR ISKA ISTEMAAL KAISE KIYA JATA HAI, AUR KUN SE DIVISE ME KIYA JATA hai. At agar MMS KE Bare Me Jankari Achha Laga Ho til AAP er Page KO Del Jarur Karen.

Du vil måske også kunne lide

Multimedia messaging service er en standard måde at sende meddelelser, der indeholder multimedieindhold som billeder, lydfil, videoklip, rig tekst osv. Tjenesten kan kun bruges i enheder, der understøtter denne service. Disse enheder kan omfatte: Mobile Phone Smart Phones personlige digitale cellulære håndholdte enheder selv personlige computere.

Adblocker opdaget! Overvej venligst at læse denne meddelelse

Denne hjemmeside bruger en sikkerhedstjeneste til at beskytte sig mod online-angreb. Den handling, du lige har udført, udløste sikkerhedsløsningen. Der er flere handlinger, der kunne udløse denne blok, herunder at indsende et bestemt ord eller en sætning, en SQL-kommando eller misdannede data.

Hvad kan jeg gøre for at løse dette?

MMS Full Form er en multimedia messaging service. Du har sandsynligvis hørt om akronymmet MMS før, men du er måske ikke sikker på, hvad det står for. MMS står for multimedie messaging service og er en af ​​de mest populære måder at sende multimediebeskeder via mobiltelefoner. Her er nogle hurtige fakta om MMS, der vil hjælpe dig med at udnytte denne service bedre.

Vigtig

Video Sådan Aktiver MMS-beskeder på iPhone 2021 2021

Video Sådan Aktiver MMS-beskeder på iPhone 2021 2021

I LoginFaq. about du vil finde og få adgang login portaler med den mest optimerede proces.

Video Sådan Aktiver MMS-beskeder på iPhone 2021 2021

Video Sådan Aktiver MMS-beskeder på iPhone 2021 2021

Bruger manual til støtte og indstillinger til din mobile enhed. Få specifikke oplysninger om din smartphone eller tablet.

Webcontactus. OM Find Business Kontaktoplysninger

Webcontactus. OM Find Business Kontaktoplysninger

I LoginFaq. about du vil finde og få adgang login portaler med den mest optimerede proces.

Svar OPPO Global

Svar OPPO Global

Hvis enheden har problemer med MMS prøve denne fejlfindingsvejledning

Opmærksomhed kræves cloudflare.

Opmærksomhed kræves cloudflare.

En MMS er et budskab, der kan indeholde billeder og andre mediefiler og kan sendes til andre mobiltelefoner. Du kan sende og modtage MMS, så snart du har indsat dit SIM. Hvis denne Código tilfældet, kan du oprette din mobiltelefon til MMS manuelt.

2 måder hvordan man kan overføre SMS'er fra iPhone til iPad

2 måder hvordan man kan overføre SMS'er fra iPhone til iPad

Exchange tekstmeddelelser til folk, der bruger iPhone, iPad iPodTouch, eller en Mac med iMessage.

MMS Beskeder MMS-tjenester til din virksomhed

MMS Beskeder MMS-tjenester til din virksomhed

Byg kraftfulde apps bruger de hurtigste og mest pålidelige cloud kommunikation API'er

Opmærksomhed kræves cloudflare.

Opmærksomhed kræves cloudflare.

Milford Middle School ligger i Milford, NH.

Opmærksomhed kræves cloudflare.

Opmærksomhed kræves cloudflare.

Telia Danmark APN Indstillinger for Android Telia Danmark APN Settings Telia Danmark APN Indstillinger for iphone Telia APN Indstillinger for BlackberryAPN

Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies.
Tillad cookies.